Går Zimbabwe en ny tid till mötes?

Efter söndagens installering av president Emmerson Mnangagwa i Zimbabwe kan vi konstatera att landet har ytterligare fem år av ZANU-PF-styre framför sig. ZANU-PF:s anhängare firar, oppositionen är besviken och kanske till och med arga på den “stulna” segern efter konstitutionsdomstolens beslut där Mnangagwa förklarades som segrare.

Den nyinstallerade presidenten har efterfrågat tolerans och förståelse från zimbabwierna, men det rapporteras om fortsatt politiskt motiverat våld i vissa landsbygdsområden. Den ekonomiska situationen bedöms också ha förvärrats under de tre veckorna i augusti 2018 efter att inflationen redan nått sin högsta nivå sedan 2012 på 4,29 procent i juli 2018. Det rapporterades att det nationellt var en brist på vissa varor fredagen den 24 augusti som inte än går att få tag i.

Fortsatt hoppfullt
Valet gav upphov till hopp och var i stort sett fredligt med en strävan att vara transparent och rättvist för alla politiska partier och medborgare. De kvinnliga representanterna fick färre röster än i föregående val vilket är en stor besvikelse.

– Som zimbabwier har jag inget annat alternativ än att fortsätta vara hoppfull och fokuserad. Det är osannolikt att regeringen av någon anledning kommer att förändras fram till nästa val. Varje medborgare måste försöka leva och göra vad de kan för att kräva ansvarsskyldighet. Det blir inte lätt men det finns som det ser ut nu inget alternativ B, säger Ntando Ndlovu, programhandläggare på Afrikagrupperna i Zimbabwe.

Har det skett några verkliga förändringar post-Mugabe?
Även om det demokratiska utrymmet har ökat så är det ännu inte någon stor skillnad när det gäller den ekonomiska situationen. De offentligt anställda tjänstemännen har utlovats en 17,5-procentig löneökning, det har varit ett krav på korruptionsstopp och mer resultatorienterad arbetskultur, men de har inte sett några verkliga förändringar sedan maktskiftet i november förra året.

– Jag hoppas att den nya presidenten kommer att försöka förändra de ekonomiska utsikterna till det bättre – att bevisa att han är värdig. Min rädsla är dock på hans uppenbart liberala tillvägagångssätt och hans mantra “Zimbabwe is open for business ” kan komma att leda till kompromisser om de medborgerliga och ekonomiska rättigheterna för oss zimbabwier, säger Ntando.

Presidenten har även informerat nationen om de 15 miljarder US-dollar i framtida investeringar som han har blivit lovad av både lokala och internationella investerare. De flesta avtalen är ännu inte översatta till signerade och bekräftade investeringsavtal. Kort sagt, samtidigt som det finns löften kan det vara för tidigt att se några markanta skillnader från den tidigare regimen. Under söndagen skickade president Mugabe en ursäkt till president Mnangagwa – som varmt mottogs som både försoning och godkännande.

Zimbabwierna har stora förväntningar på den nya regeringen och kanske är det bara tiden som kan utvisa om den nytillsatta presidenten kommer kunna skapa en positiv förändring i Zimbabwe.
Läs mer:
Zimbabwe is open for business

Recommended Posts