Niassa, Moçambique, Afrikagrupperna

Styrdokument

Här nedan har vi samlat våra styrdokument. Bland dessa finner du bland annat vår långtidsplan, våra stadgar, vår årsredovisning och protokoll från våra årsmöten.

LÅNGTIDSPLAN

Afrikagruppernas långtidsplan 2012-2020

Redan årsmötet 2009 påbörjades diskussionerna inför denna långtidsplan, i och med att en rad motioner inkommit som berörde Afrikagruppernas framtida strategier på olika områden. Dessa diskussioner har fortsatt vid efterföljande medlemsmöten, och till årsmötet 2010 hade vi ett första utkast, som bearbetades i diskussionstorg.
Därefter har underlaget bearbetats vidare i två remissomgångar, samt på medlemsmötet i Härnösand oktober 2010. Många synpunkter har inkommit, både från enskilda medlemmar och lokalgrupper, och styrelsen har arbetat för att ta fram en proposition som så väl som möjligt speglar medlemmarnas åsikter. Personalen, både i Sverige och i södra Afrika, har beretts tillfälle att säga sitt om de olika underlagen, och en extern konsult har bearbetat dokumentet i syfte att ge sin syn på läsbarhet, begriplighet och tydlighet.
Slutligen antogs långtidsplanen på Afrikagruppernas årsmöte i Storvik 2011. En revidering skedde på årsmötet 2018 då långtidsplanen förlängdes med ett år.
LEDNING

I Afrikagruppernas ledningsgrupp ingår:

Louise Lindfors – Generalsekreterare
Jenny Nilsson – Verksamhetschef
Dean Van Rooy – Regional Koordinatör

Louise Lindfors har en månadslön på 47 850 kr

Ordförande Nike Dahlskogs månatliga arvode är 20 % av generalsekreterarens månadslön. För närvarande är det 9 570 kr.