En effektiv behandling kan förhindra att en mamma som lever med hiv överför viruset till sitt barn

I Zimbabwe får 89 av 1000 barn aldrig uppleva sin femårsdag. Faktum är att de internationella skillnaderna dramatiskt har ökat. Under 70-talet hade ett barn i ett utvecklingsland 9 gånger högre risk att dö innan fem års ålder än ett barn i ett industriland. År 2006 har samma barn 27 gånger högre risk att gå samma öde till mötes. I paret Magabas fall hade deras livs tragedi kunnat undvikas.

Makarna Magaba

Makarna Magaba

-Vi gjorde misstaget att inte testa oss innan vi började vara intima med varandra. Först efter att vårt första barn dog strax efter födseln förstod vi att allt inte stod rätt till.

-Jag hade varit gift en gång innan jag träffade min man. Men i samband med graviditeten började jag bli sjuk. När vi så gick och testade oss fick jag reda på att jag hade både tuberkulos och hiv. Min man däremot testade negativt. Jag fick mediciner för båda och mår bra idag, berättar fru Magaba.

-Jag förstod att även jag var smittad, fast provet ännu inte visade på det. Vi fick utbildning av (Afrikagruppernas partnerorganisation) FACT på den lokala kliniken och lärde oss mycket om att leva med hiv, fortsätter herr Magaba.

Träningarna FACT ger handlar om allt från den medicinska och biologiska biten av sjukdomen, därifrån kan psykosocialt stöd och samtal som ämnar minska stigma byggas. Fru Magaba berättar öppenhjärtigt om sin sorg och hur hon hjälptes i den.

-Det var under en av de här träningarna som jag berättade att jag levde i ett barnlöst äktenskap och att jag inte vågade bli gravid igen. Men de berättade för mig hur vi kan skydda vårt barn från smitta om vi skulle bli gravida igen. Så när jag blev med barn igen följde jag instruktionerna till punkt och pricka. Sex månader efter födseln blev vårt barn testad och hade klarat sig från att bli smittad!

Herr Magaba är idag drivande i att starta mansgrupper, där könsroller liksom stigmatiserande mönster utmanas.

-Jag önskar att fler män kunde vara mer proaktiva. Stigmatiseringen gör att man tvekar inför att söka information. Själv hade jag redan fått lite utbildning via mitt jobb så när min fru ville ta del av träningarna var det inte svårt för mig att vara ett stöd för henne. Att det är så få som kommer till utbildningarna säger mig att det är många som inte vågar vara öppna med sin status. Men vi tordes lita på personalen och har idag gett liv till ett hivnegativt barn. Idag ser jag med hopp och tillförsikt på framtiden och jag önskar fler kunde göra det. Jag är del av en mansgrupp och hoppas kunna värva fler.

Tillsammans med våra partnerorganisationer och personer som själva lever med hiv jobbar Afrikagrupperna bland annat för att alla människor som lever med hiv ska få tillgång till den vård och behandling de behöver. Vi jobbar även med jämställdhet och sexuella rättigheter, för allas rätt till sin egen kropp. Vill du vara med och stödja arbetet? Köp en plats vid årets godaste julbord! Företag och enskilda personer kan köpa en plats vid vårt fiktiva julbord. På menyn finns basvaror som en person som lever med hiv behöver under en månad.

/Agnes Nygren, Afrikagrupperna

Recommended Posts