Shirin Shams

  • 30 år
  • Sistaårsstudent på Juristprogrammet med fokus på folkrätt och arbetsrätt
  • Skriver sin uppsats om handelsavtal EU-Marocko och hur det påverkar Västsaharas självbestämmande och demokratiseringsprocess
  • Har studerat afrikansk förkolonial och postkolonial historia med fokus på exotifiering och kvinnoframställning i poesin
  • Internationell koordinator på Juridiska institutionen
  • Engagerad i Västsaharakommittén
  • Ordförande i Franska Föreningen

Recent Posts