Petra Lindberg

  • 45 år
  • Socialantropolog med master i humanitärt bistånd
  • Arbetat med utvecklingssamarbete för ett flertal organisationer, Sida, EU och FN
  • Gedigen erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling, förändringsteori, programstyrning, resultatförankring mm
  • Bott i olika delar av Afrika i över 10 år
  • Var med vid uppstarten av CinemAfrica och satt senare i styrelsen

Recent Posts