Nike Dahlskog

  • 47 år
  • Fil. kand utveckling och internationellt samarbete.
  • Jobbar som politisk sekreterare.
  • Jobbat med projekt om elektronisk dumpning i Ghana.
  • Afrikagruppernas styrelse sedan 2013. Ett år som ordförande, två år som vice ordförande.
  • Tidigare vice ordförande FoodFirst Information & Action Network (FIAN).
  • Reser, läser och spelar gärna gitarr.

Recent Posts