Lucas Nilsson

  • 27 år
  • Verksamhetsledare för Tankesmedjan Nocturum – en liten tankesmedja med fokus på alkohol- och folkhälsofrågor.
  • Folkhögskolekurser på temat ideellt ledarskap – Alma Akademien (Alma Folkhögskola) och Wigforssakademien (Viskadalens folkhögskola). Även studerat ekonomi och historia.
  • Ideella engagemang har varit i IOGT-NTO- rörelsen. Ungdomsförbundets styrelse i fyra år, Riksstyrelsen i två år. Riksstyrelsen handhar hela IOGT-NTO- rörelsens gemensamma projekt, internationella utvecklingsarbete.
  • Tidigare förbundssekreterare Förbundet Vi Unga.
  • Praktiserade på Afrikagruppernas regionkontor i Windhoek under våren 2013.
  • I dagsläget tar det ideella engagemanget upp det mesta av fritiden.

Recent Posts