Karin Sjöstedt

  • 28 år
  • Biståndshandläggare på Svenska Missionsrådet
  • Masterutbildning ‘Gender Studies and Law’. Kandidatexamen i statsvetenskap.
  • Erfarenhet från Afrikagrupperna: Praktikant 2013/2014 på NAPPA i Namibia, Kampanjen ”Alla Mammor” 2014, Medlem av Uppsala Afrikagrupp sedan 2014, Aktivistgruppsplanering inför kampanjen ”16 days of Activism” hösten 2014.
  • Praktikant för FNs program för boende och bebyggelsefrågor (UN Habitat). Praktikant på jämställdhetsenheten i Nairobi.
  • Engagerad jourkvinna i Uppsala kvinnojour.
  • Aktiv i ECPAT om barnsexhandel i gymnasieskolor, universitet och församlingar.
  • Planeringsgruppen för Om Barnkonventionen.

Recent Posts