Erika Charpentier

  • 33 år
  • Internationell handläggare på KTH
  • Magisterexamen i freds- och konfliktkunskap från Uppsala universitet
  • Var följeslagare/fredsobservatör i Palestina och Israel 2011
  • Innehaft förtroendeposter såsom styrelseordförande i Röda Korsets Ungdomsförbund i Stockholm
  • Har läst en folkhögskolekurs i Rättvis handel med fältstudier i Sydafrika, Namibia och Swaziland och arbetat med utvecklingsprojekt i Zambia
  • Fritidsintressen: Umgås med vänner och familj, läsa, odla ätbart på balkongen

Recent Posts