Beda Andersson

  • 33 år
  • Yrke: Managementkonsult, Governo AB. Arbetar med frågor inom organisation, styrning, strategi, förändringsledning, utvärdering, utredning och analys med fokus på offentlig sektor.
  • Övriga relevanta kunskaper och erfarenheter:  Arbetade under sex år, 2011-2017, som organisationskonsult med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Fritidsintresse: Dansa salsa, träna, resa, dyka, fjällvandra, laga mat, musik m.m.

Recent Posts