Besök i Cata

Just hemkommen från ett besök i Cata, som är en av de byar som ingår i Vulamasango Singene som du kan läsa lite kort om i förra inslaget. Var bjuden på en turistdag, men när jag kom var bara runt [...]

Läs mer
12
page  1  of  2