Elsie sparar frön för framtiden

Byter du sticklingar med grannen? Det är en trend som vuxit sig stor i Sverige, och något som gjorts med fröer i all tid. Idag är det dock ett fåtal stora transnationella företag som dominerar frömarknaden och påverkar möjligheterna till att byta fröer. Dessa är på väg att bli ännu färre och ännu större. En som arbetar aktivt med att bevara lokala fröer är Elsie Sauls som är aktiv i vår partnerorganiation Rural Women´s Assembly .

Inklämt mellan grannarnas hus och på höjden mot de berg som ramar in byn Zolani Ashton ligger Elsie Sauls hus. Bakom huset gömmer sig en stor trädgård där Elsie odlar allt från sallad till pumpor och majs. Hon sparar fröer för att kunna använda dessa kommande säsonger, något som skapar stabilitet i ett område där många arbetar som säsongsanställda på de omkringliggande vingårdarna.

– Jag har hållit i kurser här i byn och på andra ställen hur en ska göra för att spara frön, och för att kunna bli relativt självförsörjande på en liten yta. Vi är några som håller på med detta som utbildats för att kunna sprida kunskapen och för att bättre kunna lära våra grannar och folk i området om hur man ska spara fröer, förklarar Elsie.

För miljontals människor är deras ursprungliga fröer och tillgång till mark förutsättningar för att kunna överleva och försörja sig. På så sätt kan de också producera mat på ett ekologiskt hållbart sätt som inte försämrar möjligheterna för framtida generationer att förse sina familjer och lokala samhällen med näringsrik mat. Elsie är dock orolig. Hon menar att den yngre generationen inte tycker det är viktigt att odla, och att det finns roligare saker att göra och försörja sig genom.

– Ett problem är att det inte är coolt, det är coolare att baka och sy, men detta handlar om att sätta mat på bordet. De förstår inte att detta är ett hållbart sätt att klara sig på, även om man inte har ett jobb. Jag brukar dela med mig av mina fröer till grannar och vänner i området, men det är tyvärr inte så många som sparar fröer själva, säger Elsie.

I många länder i södra Afrika bygger jordbruket till 80 procent på att bönderna sparar och delar utsäde med varandra, och införandet av GMO och hybridfröer kan skapa stora problem då de multinationella företagen har ett mycket bättre juridiskt skydd än bönderna.  Elsie har successivt ökat storleken på sin tomt för att få plats att odla, spara och torka mer. Om de nya lagarna sätts i kraft kommer det inte vara tillåtet att spara och byta fröer.

– Hur ska vi få mat på bordet då? frågar sig Elsie.

Problemet när få företag dominerar marknaden är att de både kan höja priserna och bestämma vilken typ av fröer som säljs på marknaden. Om bönderna köper patenterade GMO eller hybridfröer behöver de också köpa insatser som konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel för att skördarna ska bli bra. Efter skörd får de inte spara, dela eller sälja utsädet, eftersom det är företagets egendom. Hybridfröer kan för det mesta inte heller sås om, de har andra egenskaper vid omsådd. Till nästa sådd måste bönderna därför köpa nya fröer och insatser. Det leder ofta till att bönderna är tvungna att skuldsätta sig och hamnar i en beroendeställning till företagen.

– Jag har ändå hoppet uppe, säger Elsie, vi är alldeles för många som är emot dessa nya lagar och är beroende av att de inte förs igenom. Vi kommer inte sluta med vad vi håller på med, för detta är hållbart och gör att vi är självförsörjande.

Hur sparar Elsie frön?
När de är torkade, tar Elsie bort det överflödiga runt, och försluter fröna i helt torra glasflaskor och burkar. Det krävs väldigt mycket jobb, men då har hon frön till både sig själv och till andra boende i området för en lång tid framöver.

Varför är det viktigt att spara fröer?
Frön som  är sparade av lantbrukare har många fördelar. Först och främst är fröerna inte präglade av patenter, vilket innebär att man kan spara, byta och använda fröerna utan tillstånd och utan att betala en summa till de företag som producerar fröerna. Eftersom frön som är sparade av lantbrukare i en viss plats är odlade på samma plats där fröerna senare ska planteras, är de också anpassade till de lokala klimatet. Detta är väldigt viktigt om man ska odla ekologiskt, utan konstgjord gödsel eller bekämpningsmedel. Det kan även bidra också till en agro-biodiversitet, i Filippinerna finns det till exempel ett tusental olika sorter ris- alla utvecklades av risbönder över flera tusen år.

Recommended Posts