Afrika är inte ett land – på gott och ont

Det stora Zimbabwe

Det stora Zimbabwe - huset av sten. Lämningar från en av många afrikanska civilisationer.

Afrika är en kontinent som ofta refereras till som om det vore en nation, både av folk som inte vet ett dyft om Afrika, som Sarah Palin och kolumnister i kvällspressen, och av afroromantiker som verkar tro på allvar att alla afrikaner var en enda lycklig familj som levde i en paradisisk tillvaro tills den första europen klev iland. Den som reser i Afrika noterar snart att de unga konstruerade nationer som finns här har ofta mer gemensamt än de gamla i Europa, bland annat för att den sista stora folkvandringen, bantumigrationen, skedde för inte särskilt länge sedan historiskt sett, och för att helt skilda folkslag har kolonialiserats av samma europeiska nationer. Å andra sidan rymmer dessa nationer i sig själva en mångfald eftersom de just är konstruktioner utifrån som inte tagit hänsyn till varken geografi eller folken på plats. Trots det har de nu etablerats och innebär att Afrika rymmer 54 olika nationer varav den rikaste är Sydafrika. Därmed söker sig folk från hela övriga Afrika hit vilket inte ses med blida ögon av alla. Kampanjer för att att styra om politiken som delar till en politik att ena och att bygga den sydafrikanska nationen för att motverka inre spänningar och stammentalitet blir plötsligt något helt annat i ljuset av främlingsfientlighet och mordiska attacker på afrikaner från andra länder. Våldet exploderade 2008, och nu ökar återigen antalet rapporter om organiserade hatkampanjer, förberedelser för våld och budskapet att “efter VM kan ni inte längre känna er trygga”.
En stor banks kampanjbudskap “Det finns inget bättre än att vara sydafrikan” ter sig nu naivt och farligt. Tänk samma kampanj i Sverige – “Det finns inget bättre än att vara svensk”? Vänner debatterar om vad detta signalerar. En bekant skriver på Facebook:
– Det är tragiskt att vi afrikaner hatar oss själva och mitt i rädslan för nya afrofobiska attacker kommer banken med detta? President Thabo Mbeki s budskap “I am African” borde lyftas fram! Var är den ubuntu vi pratar om så ofta? Var är Afrikas vajande flaggor?
Kanske har han rätt. En eurocentrisk fixering vid nationer på en kontinent där dessa nationer är i grunden koloniala produkter som skär och bryter sig igenom folkgrupper och geografi kanske bara leder åt främlingsfientlighet och rasism. Kanske finns det en afrikansk gemenskap som inte grundar sig i okunskap och generaliseringar, och som kan motverka den afrofobi som kallas xenofobi i Sydafrika.

Recommended Posts