V vill erkänna Västsahara och SD vill inskränka aborträtten – så tycker partierna om våra frågor

I Sverige närmar vi oss val och nu på söndag är det valdag. Afrikagrupperna är partipolitiskt obundna men vi har tagit oss en titt bland partierna för att se hur de ställer sig till frågor som påverkar vårt arbete.

Afrikagruppernas temaområden är Mat, mark och fröer, Arbets- och levnadsvillkor, SRHR och hiv samt Västsahara och vi har därför listat våra teman nedan med uttalande från olika partier om de överhuvudtaget uttalat sig kring våra frågor.

Mat, mark, fröer
Vad gäller ett av våra huvudområden mat, mark och fröer så talas det inte mycket i debatten kring matsuveränitet, det vill säga att människor själva ska ha kontrollen över sin matförsörjning. Biståndsminister Isabella Lövin har lyft att Sverige måste öka den nationella matproduktionen från 50 % till 80 % för att Sverige ska kunna minska importen och stödja de svenska bönderna. Detta är något som de flesta partierna är överens om. Detta är positivt men vi måste också säkerställa att människor i andra länder får samma möjlighet.

Socialdemokraterna kom med ett närmast chockerande förslag: att förbjuda offentlig-privat-samverkan som i fallet med Karolinska Sjukhuset i Stockholm. På Afrikagrupperna ser vi gärna att vi tillämpar det här, men även lyfter blicken uppåt och att Sverige ska driva den här frågan på internationell nivå. Public Private Partnership (PPP) är grunden i den utveckling vi ser av jordbruket i de afrikanska länderna. Där har stora givare i samarbete med de stora frö- och kemiföretagen som Monsanto/Bayer, Syngenta med flera ingått PPP som lett till att underminera småbrukares rätt att spara, dela och sälja sina fröer. Lagar införs också för att underlätta utländska investeringar i mark som samtidigt underminerar bönders rätt till sin mark. I slutändan är det alltså företagen som gynnas av dessa partnerskap, inte bönderna. Vi ser därför väldigt positivt på Socialdemokraternas förslag och väntar in fortsättningen på det här.

Arbets- och levnadsvillkor
Vad gäller arbets- och levnadsvillkor är det något som Socialdemokraterna lyfter. De menar att ”jobb, fackliga rättigheter och fördelningspolitik är viktigt för att bekämpa fattigdom” och detta håller vi på Afrikagrupperna med dem om.

Tätt knutet till dessa frågor är dem om hur vi konsumerar i olika delar av världen, och hur vi brukar vår jord och vårdar vårt klimat. Klimatfrågan har seglat upp efter sommarens bränder på olika platser i Sverige och är något alla partier lyfter, men Miljöpartiet främst. Varför vi på Afrikagrupperna tycker miljö och klimat är en viktig fråga är för att klimatförändringarna slår hårdast mot redan utsatta.

På söndag, samma dag som valet, passerar jorden sin kanske mest kritiska gräns. Då har nämligen människans aktivitet orsakat utsläpp av koldioxid så stora att allt vi därefter släpper ut i atmosfären måste sugas upp tillbaka till jorden, om vi ska ha en chans att klara målet om max 1,5 graders uppvärmning. Detta enligt forskningsinstitutet MCC. Under klimattoppmötet i Paris 2015 enades världens länder om att vi skulle sträva efter att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, i stället för de 2 grader som det talats om innan. För de länder som påverkas av klimatförändringarna kan skillnaden mellan 1,5 grader och 2 grader göra hela skillnaden mellan att kunna bo kvar eller tvingas emigrera. Bland annat har Kapstaden redan fått känna på det, då de under senaste året fått ta till vattenransoner, och konstaterats vara den första staden som gått i vattenkonkurs.

SRHR och hiv
Att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en viktig fråga enar samtliga partier men alla partierna gör egna tolkningar av vad det innebär. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lyfter arbetet mot normer och sedvänjor inom detta temaområde, och Sverigedemokraterna vill helst fokusera på abortfrågan.

Sverigedemokraterna är därmed det parti som står längst ifrån oss i frågan om SRHR och hiv. De vill inskränka aborträtten i Sverige, på samma sätt som Trump genom gag-rule har inskränkt aborträtten på andra platser i världen – bland annat för vår partnerorganisation Amodefa i Moçambique. SD tycker inte heller Sverige ska bistå med stöd till de kvinnor som drabbats av komplikationer i samband med osäkra aborter, något som är vanligt i de länder som tillämpar en inskränkt aborträtt.

Vi ser även ytterligare ett hot, och det är mot HBQTI-personer, vars rättigheter även de kommer inskränkas genom ett större inflytande från SD.

Västsahara
Många socialdemokrater har genom åren varit engagerade i frågan om ett fritt Västsahara. Under den här mandatperioden har regeringen erkänt det Palestina – men inte Västsahara. Ett erkännande av Västsahara kommer att dröja har Kenneth G Forslund sagt till Omvärlden. De vill istället fortsätta på FN-spåret, att försöka lösa konflikten mellan Västsahara och Marocko och stärka strukturerna i Västsahara så att landet kan klara av att bilda en självständig stat. Samma svar som Margot Wallström gav på frågan i våras.

Vänstern med Jonas Sjöstedt ser gärna att Sverige erkänner Västsahara. Till Omvärlden sa Sjöstedt:

— Det var ett bra och modigt beslut av den här regeringen att erkänna Palestina. Jag önskar att man skulle ha samma mod när det gäller Västsahara.

En feministisk utrikespolitik och framtiden för biståndet
Den nuvarande regeringen har drivit en feministisk utrikespolitik och den borgerliga alliansen vill fortsätta på på samma linje, men inte kalla det så. Kristdemokraterna anser till och med att den feministiska utrikespolitiken är ett PR-trick. Den nuvarande regeringen vill också att den feministiska utvecklingspolitiken också riktar sig mot pojkar och män och destruktiva mansnormer, något vi på Afrikagrupperna tycker är positivt. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill att 50 procent av biståndet går till kvinnor och flickor. Där håller även Miljöpartiet med då de anser att kvinnors roll i den globala utvecklingen är viktig.

Alla partier utom Sverigedemokraterna vill att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst ska gå till bistånd – det så kallade “enprocentsmålet”. Det innebär att biståndsbudgeten växer ihop med Sveriges ekonomi.

Vad gäller Afrikagruppernas möjlighet att fortsätta sin verksamhet såsom den ser ut idag, så beror det till stor del på hur partierna vill ta biståndspolitiken framåt. Kristdemokraterna delar Centerns intresse för fattigdomsfrågor, medan Moderaterna ställer sig på Liberalernas sida och argumenterar för demokratibistånd. Liberalerna skiljer sig också mest från kollegorna i det blå blocket då de de anser demokrati är ett viktigare mål för för biståndet, än extrem fattigdom. Liberalerna vill också halvera informationsanslaget, ett anslag vilket idag gör det möjligt för oss på Afrikagrupperna att bedriva informationsinsatser i Sverige så som denna blogg, arrangera seminarieturnéer och andra aktiviteter som bidrar till en ökad kunskap om hur världen utanför Sveriges gränser ser ut. Så att halvera informationsanslaget är vi väldigt negativa till.

Med allt detta i åtanke hoppas vi på Afrikagrupperna att ni #röstamermänskligt och att vi inser att vi måste #hjärtavärlden!

Läs mer:

Tidningen Omvärldens valbevakning
Om #hjärtavärlden 

Recommended Posts