• Srhr och Hiv, Afrikagrupperna

SRHR och HIV

Mänskliga rättigheter, inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter, bör vara utgångspunkten för allt utvecklingssamarbete. Konsekvenserna av att inte själv kunna bestämma över sin sexualitet, sin kropp och till exempel hur många barn man vill ha blir ett samhälle där människor fastnar i fattigdom och förtryck. Hiv är nära sammankopplat med dessa rättigheter, fattigdom och bristande jämställdhet.

Minska spridningen av hiv

Läs UNAIDS rapport

Hiv är nära sammankopplat med rättigheter och sexualitet. Fattigdom och bristande jämställdhet driver epidemin i södra Afrika. Den höga andelen hivinfektioner bland kvinnor belyser att brist på jämställdhet och våld mot kvinnor är strukturella problem som förstärks och reproduceras i samhället. Påtvingat sex kan bidra till överföring av hiv på grund av vaginala skador och rivsår till följd av användningen av våld. Kvinnors och flickors utsatthet måste prioriteras.

Janina och Melina är care workers, här tillsammans med sjuksköterska Albertina.

Janina och Melina är care workers, här tillsammans med sjuksköterska Albertina.

Stöd Afrikagruppernas arbete för att ingen kvinna ska dö under graviditet eller förlossning, för att alla ska få älska den de vill, för att alla i behov av behandling ska ha tillgång till bromsmediciner, för att inget barn ska smittas av hiv av sin mamma.

Stöd vårt arbete –  90 03 37 7

Sexuella rättigheter

Alla – oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder, eller sexuell läggning har rätt till sin egen kropp och sexualitet. Sexuella rättigheter innebär frihet från diskriminering, tvång och våld i sexuella relationer och sexuella beslut. Afrikagrupperna arbetar för att alla människor ska få uttrycka sin sexualitet och älska den man vill.

Kvinnors rättigheter

Kvinnor har inte tillgång till sina rättigheter lika mycket som män. Det är ett globalt faktum och ett strukturellt problem. Aborträtten gör kvinnors underordning väldigt tydlig. Det är en maktfråga som hänger ihop med behovet att kontrollera kvinnan. I hela världen finns en stark vilja att bestämma över kvinnors kroppar.Läs mer


I alla stadier och åldrar i livet och i alla sammanhang där det finns människor som interagerar måste könsmaktsordningen utmanas och ifrågasättas. Vi eftersträvar jämställdhet som innebär lika tillgång till ekonomisk och politisk makt.

Reproduktiva rättigheter

På många håll saknar människor rätt och frihet att bestämma över med vem eller vilka man vill ha sex, och över sin reproduktion. Konsekvenserna av denna brist på makt är mycket allvarliga. Fattigdomen ökar när människor inte kan bestämma om och när de vill ha barn eller får den hälsovård de behöver. Afrikagrupperna arbetar för att alla kvinnor ska ha rätten att bestämma om och när de vill skaffa barn. Läs mer

Vi kämpar för tillgång till preventivmedel, säker abort samt sexualitetsupplysning. Vi kämpar också för att nödvändig vård under graviditet och förlossning ska vara tillgänglig för alla. Det räddar livet på både mammor och barn.

Ntombozuko's story

Ntombuzuko var en av de 100 första som fick ARV-behandling, dvs bromsmedicin mot hiv i Sydafrika. Nu är hon en stark aktivist inom Wellness Foundation, partnerorganisation till Afrikagrupperna i Sydafrika

Padare - Lets be the change we want to see!

Organisationen Padare i Zimbabwe arbetar med att öka kunskapen om jämställdhet. Arbetet riktar sig främst till unga killar och män. En film av Sara Dahlberg, tidigare praktikant hos Afrikagrupperna.

Vem har rätt till din kropp?

Är du intresserad av frågor som rör hiv, jämställdhet och sexuella- och reproduktiva rättigheter?

Det är jag med!

Rasism, sexism, homofobi och misstänksamhet bottnar ofta i okunskap och en rädsla för det okända. I många länder är det svårt att tala om sexualitet och jämställdhet eftersom heteronormen och patriarkala strukturer då ifrågasätts. Att stå för vem man är och kräva sina rättigheter kan få ofattbara konsekvenser.

Det är därför det är så oerhört viktigt att fortsätta ifrågasätta och försvara, informera och diskutera frågor som rör genus och sexualitet – både i Sverige och i utvecklingssammanhang. Det arbetet kan jag vara en aktiv del av genom Afrikagruppernas strävan efter en verklig global politisk vilja för jämställdhet och för sexuella och reproduktiva rättigheter.

Anna Glover
Temahandläggare hiv och sexualitet, Afrikagrupperna