Solidaritetspriset

När inspirerades du senast till att visa solidaritet till din granne eller vår planet? Låt oss lära av varandra!

Solidaritet och medmänsklighet är avgörande för demokratin. I tider av ökande populism och antidemokratiska krafter vill Afrikagrupperna dela ut ett Solidaritetspris till en person, organisation eller initiativ för att inspirera och uppmuntra till mer solidaritet.

Nomineringen till Solidaritspriset 2018 har nu stängt. Pristagare kommer att presenteras under hösten 2018.

2017 - Emil Boss, Jarl Keber och Mikael Lindegren
solidaritetspriset
Emil Boss, Jarl Keber och Mikael Lindegren, vars engagemang för fackliga frågor på Systembolaget lade grunden för kampanjen Rättvis Vinhandel.

Läs mer

 Emil, Jarl och Mikaels kamp har på ett ovärderligt sätt bidragit till förändring och är ett ypperligt exempel på solidaritet mellan arbetare över landgränser. Afrikagruppernas styrelse är mycket glada över att i år kunna dela ut solidaritetspriset till just dessa tre, säger Nike Dahlskog, ordförande Afrikagrupperna.
Läs vidare

2016 - Kersti Palmberg
Solidaritetspriset, Afrikagrupperna, Kersti Palmberg
Kersti Palmberg har engagerat sig för organisationen ENMT i Zimbabwe. Under många år har Kersti dessutom spridit kunskap om Zimbabwe, demokratiutveckling och vikten av bibliotek för kunskapsutveckling i Sverige.

Läs mer

– Kersti är inspirerande och hon har involverat hela sin familj i sitt solidariska arbete. Med solidaritetspriset vill vi uppmärksamma solidariska handlingar, säger Johanna Arkåsen, Afrikagrupperna.

Sedan början av 90-talet har ENMT gått från att driva ett litet bibliotek i ett klassrum till ett kulturcentrum med 27 000 böcker, bokboxar på 40 skolor och ett flertal studiecirklar.

– Utan Afrikagrupperna hade inget av detta varit möjligt, säger Kersti

2015 - Blank Spot Project
Blankspot
År 2015 gick priset till Blank Spot Project, som genom medborgarfinansierad utrikesjournalistik skapat en digital plattform för utrikesjournalistik.
Läs mer
Med mod och nytänkande ger Blank Spot Project en röst åt de människor som annars inte hade hörts, säger Johanna Arkåsen, Afrikagrupperna.

Det är många konflikter och tysta katastrofer som inte når den svenska publiken genom etablerad media. Genom att fokusera på utrikesjournalistik för att vidga vyer och nyansera världsbilden bidrar Blank Spot Project till ökad kunskap och engagemang.

Solidaritet och handlingar i solidaritetens anda behöver alltid uppmärksammas och uppmuntras. De senaste veckorna har många visat prov på extraordinär solidaritet i en värld som brinner, tillsammans kan vi förändra världen, säger Johanna Arkåsen, Afrikagrupperna.

Blank Spot Project har visat styrka att på kort tid mobilisera människor stöttat projektet finansiellt. Behovet av att få lyfta fram åsidosatta konflikter, perspektiv och kontinenter är stort. Afrikagrupperna vill därför belöna Blank Spot Projects initiativtagande och uppmuntra till ett fortsatt viktigt arbete för rättigheter och demokrati i solidaritetens namn.

Underbart att vår ambition uppmärksammas. Men också peppande och nervöst. Lite som när Obama fick fredspriset för att inte starta krig så får vi pris för vår vilja att ta fram unik journalistik, säger Martin Schibbey på Blank Spot Project.

2014 - Livsklubben Orkla Foods
År 2014 gick priset Livsklubben Orkla Foods i Örebro med motiveringen: “De har inom ramen för solidaritetsgruppen bedrivit ett samarbete med det sydafrikanska lantarbetarfacket CSAAWU”
Läs mer
Solidaritetsgruppen har visat att vägen fram för solidaritet och aktivism är att arbeta lokalt och globalt parallellt.  

Deras arbete har tidigare uppmärksammats i LO:s tidning Arbetet samt P4 Örebro bland annat. Påverkansarbetet bedrivs ute på stan och i fackliga sammanhang och det vilar på två ben, en del genom kampanjen ”Rättvis vinhandel” och den andra att stötta och samarbeta med en fackförening som kämpar för levnadslön.

Johan Torgå från Livsklubben tog emot priset på Afrikagruppernas årsmöte i Linköping. Han säger:

– Solidaritet är en av grundstenarna i arbetarrörelsen och fackföreningarna. Man kan säga att det är den grundläggande principen. För oss medlemmar i Livsklubben vid Orkla Foods fabrik i Örebro är det en viktig del av det fackliga arbetet. Avståndet mellan Sverige och Sydafrika är enormt men avståndet mellan deras hjärtan och våra är mycket litet.

Vi är både stolta och glada över att vi tilldelats Afrikagruppernas Solidaritetspris. Kan man som fackligt aktiv få en finare utmärkelse än ett Solidaritetspris?!

Som jag ser det är solidaritetsarbete inte en fråga om välgörenhet, det är en fråga om liv och död för fackföreningarna och arbetarrörelsen som helhet. Vi säger till våra kamrater i Sydafrika: Idag stödjer vi er och imorgon räknar vi med ert stöd för vår kamp. Ett stort tack till Afrikagrupperna! Detta har gett oss kraft att fortsätta vårt arbete med förnyad kraft! 

2013 - No Border Musical
No Border Musical en föreställning av Asylgruppen i Malmö och Teater InterAkt. Föreställningen berättar om det Sverige som är idag – om lagar, människor, motstånd och mod. Och om hoppet att få leva i en framtid som tillhör alla.  
Läs mer
Manus är framtaget av personer både med och utan papper och många av skådespelarna har erfarenhet av att leva som papperslösa, men är alla nu i asylprocessen. 

Intresset att se föreställningen har varit stort, med extraföreställningar som följd. Musikaler brukar inte betraktas som livsviktiga, men en av skådespelarna – Aref Karami, som har varit gömd i Malmö i ett och ett halvt år – har sagt att asylmusikalen i Malmö har räddat hans liv.

– Jag kände mig ensam och tänkte att jag är utanför samhället. När jag gick ut så tänkte jag att alla kollar på mig, eller att polisen letar efter just mig. Först var jag så att jag inte ens kunde prata med någon som jag inte känner, det var svårt för mig. Men efter detta år som jag har varit med i musikalen har jag fått ett kvitto på att jag kan spela inför 100 personer eller 1000 personer. Det känns jättejätteskönt. Även om jag är borta från min riktiga familj, så har jag också en riktig familj här, sammanfattar han sin upplevelse.

Rasism, främlingsfientlighet och gränser mellan länder och människor är ämnen som har debatterats flitigt i den offentliga debatten under den senaste tiden. Genom No Border Musical har personer både med och utan papper fått lyfta fram sina perspektiv. De har tagit med publiken på en resa in i framtiden, för att visa att det är möjligt att skapa en värld där vi fortfarande minns vad solidaritet innebär. Att vi alla är en del av samma värld och att vi alla har samma rättigheter.

Därför tycker vi att No Border Musical, genom Asylgruppen Malmö och

Teater InterAkt, är värda årets solidaritetspris.

Tack för ert engagemang och solidaritet!

Janne Nordstedt, Afrikagrupperna

2012 - Jimmy Sserwadda
Afrikagrupperna, Solidaritetspriset, Jimmy Sserwadda
År 2012 gick priset till Jimmy Sserwadda som har engagerat sig för lika rättigheter för alla, i över tio år.
Läs mer
I Uganda var han med och grundade organisationen Spektra och sedan nätverket Smug. De kämpar mot de lagförslag som vill införa dödsstraff i Uganda för homosexuella handlingar.

Arbetet är därmed förenat med fara och Sserwadda flydde 2008 till Sverige där han fortsatt sitt arbete genom att ge stöd till asylsökande som förföljts på grund av sin sexualitet. 

Det är en solidaritet som är värd att uppmärksammas och uppmuntras. En solidaritet vi alla kan lära och bli inspirerade av, en solidaritet som förändrar liv!

Jimmy Sserwadda tog till allmänt jubel emot priset på 10 000 kronor och ett konstverk från tanzanske konstnärskollektivet Tinga-Tinga tillsammans med sin partner Lawrence Kaala.

Solidaritet handlar om att gemensamt ta ansvar att arbeta för en rättvis värld. Det handlar om rättvisa – rättvis fördelning av resurser och makt och rätt till utveckling för alla. Med solidaritetspriset vill vi på Afrikagrupperna uppmärksamma värdet av solidaritet.