Wellness Foundation arbetar tillsammans med vårdgivare som stöttar personer som lever med hiv i Sydafrika. Målet är att förbättra hälsovårdssystemet och nå visionen om jämlik vård för alla.

Bakgrund
Majoriteten av de 5,5 miljoner sydafrikaner som lever med hiv vårdas i hemmet. Vårdgivarna är framförallt kvinnor som utan utbildning och skälig ersättning tar hand om dem som behöver stöd. Deras arbete sker utanför den offentliga sektorn och är därför ofta osynligt. Arbetet är tungt och ersättningen låg och många vårdgivare upplever att deras fysiska och psykiska hälsa far illa. Idag organiseras vårdgivare oftast via icke-statliga organisationer, Wellness Foundation är en av dem.

Wellness Foundations projekt
Wellness Foundation arbetar tillsammans med vårdgivare och flera av dessa lever själva med hiv. Under tio år har organisationen stöttat och stärkt vårdgivarnas position i samhället genom att hjälpa dem att
organisera sig i kampen mot de orättvisor som finns inom hälsovården. Tillsammans för de en kamp om rimliga löner och humana arbetsförhållanden. De kämpar för att deras arbete ska bli en del av den offentliga sektorn och inte ses som en kvinnosyssla som inte är berättigad till ersättning. Wellness Foundations arbete innebär också att vårdgivarnas hälsa sätts i fokus. De anordnar till exempel workshops i stresshantering och avslappning. Där har vårdgivarna möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och få stöd från gruppen.

Möten för en starkare självkänsla
– En av våra medlemmar dog och en annan fick en stroke eftersom stressen var för stor att hantera, berättar vårdgivaren Anna Genu.
Anna Genu har gått Wellness Foundations ettåriga kurs ”Jag mår bra” som fokuserar på vårdgivarnas psykiska och fysiska hälsa.
– Tänk om vi känt till de här självstärkande övningarna tidigare, innan vårdgivarna blir tvungna att tas ur arbete. Jag uppmanar alla att stödja Wellness Foundation så att de kan fortsätta stötta vårdgivare, säger Anna Genu.

Related Projects