SPP arbetar i Sydafrika för matsuveränitet, mer ekologisk odling och att de småskaliga jordbrukarna ska vara representerade i beslutsfattande organ. Organisationen jobbar för en förändring av jordbruket i landet och vill säkra fattiga människors tillgång till mark för att åstadkomma maotberoende.

Bakgrund

De senaste åren har matpriserna i Sydafrika stigit avsevärt medan löner och inkomster inte hängt med i inflationstakten. Det har lett till att trots att landet producerar tillräckligt med mat för sin befolkning så lever uppskattningsvis elva miljoner sydafrikaner i matosäkerhet. Många småskaliga jordbrukare i landet har också en
begränsad tillgång till mark och marknader på grund av bland annat bestämmelser kring hur land ska fördelas, som lett till att de drivits bort från sin mark. På den sydafrikanska landsbygden är jord att bruka en livsnödvändighet för
många människor för att de ska kunna säkra sin tillgång till mat.

SPP – verksamhet

SPP (Surplus People Project) är en väletablerad organisation som funnits sedan 80-talet. SPP stödjer fattiga män och kvinnor på landsbygden samt arbetar för deras tillgång till, och kontroll av, mark. Organisationen stödjer främst småskaliga jordbrukare genom kompetensutveckling och organisering så att de ska kunna utveckla sin produktion, försvara sin mark samt vara med och utforma landets jordbrukspolitik. SPP bedriver även påverkansarbete gentemot myndigheter för en rättvis jordbruksreform som gynnar de fattiga och säkerställer deras matsäkerhet. Ett exempel är Agrarian Reform for Food Sovereignty Campaign genom vilken man försöker se till att småskaliga bönders rättigheter sätts i centrum av jordbrukspolitiken.

Stöd till småböndernas kamp om marken

Ithemba farmers association är en förening för småbönder i Ersteriver som ligger i utkanten av Kapstaden. Landets bostadsdepartement har hävdat att marken som bönderna brukat inte tillhör dem och har krävt att de ska flytta så att bostäder kan byggas. Föreningen har fått stöd från SPP för att organisera sig i protest. SPP har bland annat utbildat bönderna om deras rättigheter vilket har varit viktigt i deras möte med myndigheterna.
– SPP har varit ett enormt stöd för oss. Vi känner oss självsäkra inför att gå till rätten och stå upp för vår rätt att få stanna kvar på vår mark, säger Craig Gregory som är ordförande i föreningen.
Bönderna har också fått stöd av SPP med att utveckla agroekologiska jordbruksmetoder, vilket lett till billigare odling, större skördar och mer hållbara metoder.
– Agroekologi är bättre för djuren, bättre för hälsan, för jorden och för människors plånböcker. Det finns inga pengar i världen som skulle kunna ersätta vad SPP gjort för oss, avslutar Craig.

Related Projects