Othoko är ett forum som består av tre föreningar för personer som lever med hiv, Yolaka, Hankone och Othoko i Moçambique. Forumet är knutet till hälsovårdens test- och ungdomskliniker och lokalradion. Syftet med samarbetet är att förbättra det förebyggande arbetet med hiv och lindra konsekvenserna för de som lever med sjukdomen.

Bakgrund

Hivprevalensen i Cuamba är bland de högsta i regionen, inte minst på grund av att distriktet är en knutpunkt för såväl vägar som tågtransport och dessutom med närliggande gräns till Malawi. Flickor och unga kvinnor är särskilt utsatta. Till exempel är deras möjlighet att bestämma om och när de vill ha sex begränsade. Det finns således ett stort behov av att arbeta med barn och ungdomar, både flickor och pojkar, med kunskaper om hiv, aids, könssjukdomar med ett jämställdhetsperspektiv.

 

OTHOKO:s projekt

Yolaka som är en av de tre föreningarna, har drygt 30 aktivister som själva lever med hiv och har fått stöd och hjälp av organisationen. Nu arbetar de med att sprida information i byarna, bland annat via radio, och att stötta personer som lever med hiv. Med bromsmediciner, näringsriktig mat och socialt stöd från personer med liknande erfarenheter kan många återvända till ett aktivt liv. Varje aktivist gör flera hembesök om dagen. Det är tydligt att besöken betyder mycket för dem de besöker. Den sociala mobiliseringen och informationsspridningen i byarna är viktiga komponenter för att bygga ett civilt samhälle och stärka gemenskapen. Cyklar är ett viktigt redskap för att nå ut till människor på landsbygden, och organisationen har även ett par cykelambulanser.

 

Stödet Ornila fick var avgörande

”I april 2009 började jag bli sjuk med kramper i magen, huvudvärk, kräkningar, jag tappade vikt och blev mycket svag. Jag fick hjälp av Dona Angelina (aktivist i föreningen Hankone). Hon följde med mig när jag gjorde hivtestet som visade sig vara positivt. Hon gav mig mat och såg til

att jag tog medicin. Trots hennes ansträngningar var min situation fortfarande mycket dålig. Jag hade inte tillräckligt att äta och smärtorna ökade, då gjorde de ytterligare analyser på sjukhuset och gav mig bromsmediciner. Dona Angelina tog med mig till Hankone och jag inkluderades i ett program med matpaket, ett program som får stöd av Afrikagrupperna. Tack vare detta blev jag bättre. Ny läkarkontroll gjordes efter några månader och då var mina värden mycket bättre. Föreningen har hjälpt mig mycket, jag har bland annat fått moskitnät, matpaket och moraliskt stöd.” – Ornila António Manenos

Related Projects