LaRRI är ett forsknings- och utbildningsinstitut som har sin bas i Namibia och kämpar för ett rättvist samhälle med en stark arbetarrörelse. Organisationen fokuserar på arbetarrörelsen i Namibia, men arbetet sträcker sig även utanför landets gränser.

Bakgrund
Namibia är präglat av stora ojämlikheter och enorma skillnader mellan rika och fattiga. Arbetslösheten i landet ligger idag på över 50 procent. Den höga arbetslösheten ger utrymme för olika aktörer att utnyttja lågavlönad arbetskraft som är på jakt efter ett jobb. Många går med på arbetsförhållanden som de inte borde behöva acceptera, bara för att få behålla jobbet. Många arbetare i dagens Namibia blir exploaterade och arbetar under dåliga villkor som inte överensstämmer med deras lagstadgade rättigheter.

Verksamhet
LaRRI (Labour Resource and Research Institute) grundades 1998 för att bemöta den rådande sociala och ekonomiska ordningen. Organisationen använder sig av forskning och rapportering för att belysa problem som finns och verka för att en förändring sker. Forskningen berör frågor som Namibias export, arbetskraftsuthyrning, privatisering och arbetsmiljö. LaRRI har publicerat rapporter om bland annat Kinas närvaro i landet, förekomsten av barnarbete och kvinnors status i fackföreningar. Utöver forskning används även utbildning, information, opinionsbildning och påverkansarbete för att säkra och främja arbetarnas rättigheter. Med dessa verktyg vill LaRRI ge arbetare och fackföreningar ökad möjlighet att förändra sin situation och påverka beslutsfattare.

Bättre villkor för vakterna
En av de rapporter som LaRRI har tagit fram tar upp situationen för vakterna i Namibia. Det är många som arbetar som vakter i landet, vid banker, kontor, företag, parkeringsplatser, affärer och inhägnade områden där rika bor. Arbetsförhållandena för vakterna är generellt mycket dåliga och trots att de ofta bevakar rikedomar lever de själva i fattigdom. Långa arbetsdagar sju dagar i veckan, dåliga bostäder och låga löner är verklighet för de flesta.
— Den lön jag får räcker inte för att jag ska kunna försörja mig, säger Seth Podewiltz, som arbetar som vakt.
Han har en osäker anställning och har inte möjlighet att skaffa sig ett bra boende.
LaRRI arbetar för att förbättra situationen och arbetsvillkoren för vakter och andra utsatta yrkesgrupper. De arbetar bland annat för lagstadgade minimilöner, som går att leva på, och att dessa lagar sedan efterlevs.

Related Projects