ILRIG har sin bas i sydafrikanska Kapstaden och arbetar med att stärka fackföreningar och sociala rörelser. Organisationen arbetar också med att utveckla band mellan olika rörelser genom nätverk och samarbete med internationella organisationer.

Bakgrund
Globaliseringen och den rådande neoliberala världsordningen påverkar utvecklingen i Sydafrika och på den afrikanska kontinenten. Exempelvis leder stora privatiseringar av grundläggande samhällsservice till att priserna höjs och färre får tillgång till service. Klyftorna i landet har ökat och fattiga grupper blir alltmer utsatta. Sociala rörelser, fackföreningar, kvinnoorganisationer och andra mindre rörelser motverkar att ekonomisk vinst går före människors behov. Därför är det viktigt att stärka dessa organisationer och rörelser.

Verksamhet
ILRIG (International Labour Research and Information Group) stöttar fackföreningar och sociala rörelser så att människor kan mobilisera sig och förändra i sina närområden och motverka ojämlika maktförhållanden. Forskning, information och utbildning är viktiga delar av ILRIG:s verksamhet. Genom dessa verktyg sprider ILRIG kunskap om situationen för arbetarklassen och fattiga grupper i samhället och verkar därmed för förändring. ILRIG anordnar även konferenser och nätverksmöten på olika nivåer så att människor från olika delar av södra Afrika kan dela erfarenheter och samarbeta. ILRIG har ett jämställdhetsperspektiv som genomsyrar hela organisationens verksamhet och en viktig del i arbetet rör jämställdhetseffekter av den rådande världsordningen.

Ungdomar ges möjlighet att organisera sig själva
ILRIG ger stöd till flera ungdomsgrupper i Kapstadens slumområden. Bland annat har en grupp startats av ungdomar i området Elsies River, där fattigdomen är hög samtidigt som våld och gängkriminalitet är vanligt. Målet är att ungdomarna ska lära sig hur man kan organisera sig, så att de känner att de kan göra skillnad.
– Ungdomarna kommer från utsatta områden. Vi vill att de ska kunna reflektera och ifrågasätta förhållandena i sin närhet. Vi vill få dem att förstå att de faktiskt kan påverka de problem de möter dagligen, hur svårt det än verkar, säger Judith Kennedy som är ansvarig för ungdomsverksamheten på ILRIG.
I ungdomsgrupperna har medlemmarna bland annat kunnat samtala kring sådant som de tror orsakar problem i deras område. Frågor som fattigdom, rasism, våld i hemmet, mobbning, skolavgifter, arbetslöshet, hiv och droger är några av de ämnen som diskuteras i gruppen i Elsies River där man också försöker att hitta lösningar.

Related Projects