FACT är en organisation som samarbetar med hela samhället, ungdomar, vuxna, hälsovårdspersonal och myndigheter, för att stoppa spridningen av hiv. Organisationen fungerar som ett resurscenter för invånarna i distriktet Chiredzi i Zimbabwe.

Bakgrund
Zimbabwe har drabbats hårt av ekonomiska kriser. Det har förvärrat situationen för dem som lever med hiv. Idag lever 14 procent av befolkningen med viruset, vilket är bland den högsta prevalensen i världen. I Zimbabwe har över en miljon barn och ungdomar förlorat en eller båda föräldrarna i aids.

FACT:s projekt
FACT har ett resurscenter och erbjuder bland annat rådgivning, hembesök och hivtestning. Organisationen lägger stor vikt vid att stötta barn och familjer som drabbats av hiv. De driver en förskola och ger föräldralösa barn psykosocialt och ekonomiskt stöd som täcker kostnader som skolavgifter och yrkesutbildning. En viktig del är att utbilda unga i frågor om hiv, sexualitet och jämställdhet. Dessa ungdomar utbildar i sin tur jämnåriga inom och utanför skolan. På så sätt fungerar unga som informatörer och de når en viktig målgrupp i det förebyggande arbetet mot hiv. En annan viktig del av FACT:s arbete är att hjälpa personer som lever med hiv att bilda stödgrupper.

Unga hjälper andra unga
Både Melodys och Rudos pappor gick bort i aids. FACT bidrog ekonomiskt till tjejernas frisörutbildning.
– När jag arbetar känner jag att jag är någon, att jag är kvalificerad. Nu vill jag först och främst hjälpa mina två yngre systrar att gå ut skolan, berättar Melody om vad utbildningen betytt för henne.
Genom utbildningen har Rudo och Melody fått möjligheter att själva bli aktiva i kampen för att stoppa hiv. De har gått FACT:s utbildning för ungdomsinformatörer.
– Vi besöker skolor och pratar med eleverna om hur det är att vara ung och om vilka utmaningar man möter, berättar Rudo.

Related Projects