ENMT verkar för alla människors rätt till kunskap och lärande. Deras syfte är att öka kunskapen inom områden som hälsa, utbildning och rättshjälp för att kunna styra utvecklingen i en positiv riktning. ENMT jobbar hårt för ett mer upplyst samhälle och anser att möjlighet till lärande och kunskap är en grundläggande mänsklig rättighet.

Bakgrund
Fattigdom är det absolut största problemet i Gwanda District, Zimbabwe. En stor orsak till detta är bristen på kunskap när det kommer till att ta till vara på områdets naturresurser på ett effektivt sätt. En kombination av bristen på resurser, begränsad arbetslivserfarenhet och politiska svårigheter gör det omöjligt för många att förbättra sin livssituation.

Verksamhet
ENMT når i dagsläget ut till 27 byar och samhällen på landsbygden i Matabeleland South. Organisationen bidrar med boklådor till skolornas bibliotek och ger barnen bättre förutsättningar för lärande och bredare kunskap. De fungerar som ett informationscenter för att ge människor tillgång till utbildningsmaterial inom hållbar utveckling och en chans till bättre levnadsstandard. ENMT ger även stöd genom studiecirklar, lärarstöd och nätverkande mellan studiegrupper och organisationer. De vill ge människor de verktyg som behövs för att ställa krav och bidra med utvecklingsinsatser.  Två gånger per år åker ENMT runt till de 27 skolorna för att dela ut boklådor. Skolbiblioteken har oftast väldigt få böcker så lådorna roteras från termin till termin för att så många som möjligt ska få tillgång till ny litteratur och den typ av böcker som passar undervisningen bäst. En boklåda innehåller ca 300 böcker och 60 % av dom är riktade till elever på låg- och mellanstadienivå. Resten av böckerna är i första hand en resurs för föräldrar och studiecirklar som ENMT jobbar med. Deras arbete handlar även om att bevara regionens historiska och kulturella arv, och att måna om det lokala språket. Deras vision är att bli det ledande informationscentret i Matabeleland Soth province, främja demokrati och lyfta utvecklingsfrågor.

Möjlighet till förbättring
Alla grödor har torkat, inget regn på flera månader. Marken är helt torr och för många är det femte året i rad utan skörd. För många invånare ser framtiden mörk ut, men i några byar är man säker på att det kommer gå bra ändå. Där har kvinnor startat kycklinguppfödning, en verksamhet som visar sig vara mycket mer än så. Den ger inte enbart mat för överlevnad utan också ett överskott till investering, social gemenskap och högre status i samhället. Kvinnorna fick efter att ha deltagit i en studiecirkel anordnade av ENMT idén till uppfödningen. I studiecirkeln fick de den kunskap som behövdes för att starta och driva verksamheten.
– Nu har vi kycklingar att sälja och kycklingar att äta. Det kommer bli bättre för oss i år än för dom som inte har ett projekt, säger Maureen Motshwa i ett av projekten.

Related Projects