Vi är en medlemstyrd organisation där årsmötet är högsta beslutande organ. På årsmötet, som hålls i maj varje år, har medlemmar möjlighet att påverka vårt arbete. Årsmötet fattar beslut om motioner från medlemmar eller lokalgrupper, bestämmer inriktningen på vår framtida verksamhet och väljer styrelse.

Vår styrelse är ytterst ansvarig för verksamheten, såväl i Sverige som i södra Afrika, och ger i uppdrag till kansli och regionalt kontor att utföra arbetet. På kansliet i Stockholm finns vår generalsekreterare och vår verksamhetschef, som leder och fördelar arbetet. I Johannesburg finns vårt regionala kontor där den regionala koordinatören är ansvarig för verksamheten i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Våra lokalgrupper arbetar på aktivistbasis. Lokalgrupperna spelar en stor roll i vårt informations-, opinions- och insamlingsarbete.

Styrelse och förtroendevalda

Afrikagrupperna är en ideell organisation som styrs demokratiskt. Vi har cirka 2400 medlemmar, varav ett antal är valda till förtroendeuppdrag i sin lokala Afrikagrupp, eller i Afrikagrupperna centralt. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten. Ledamöterna i styrelsen utses av årsmötet. Vill du nominera en kandidat till styrelsen? Kontakta valberedningen@afrikagrupperna.se

Styrelse 2017- 2018

Våra medlemsorganisationer

Våra medlemsorganisationer bidrar stort till vårt solidariska arbete för att bekämpa fattigdomens orsaker i södra Afrika. Flera av organisationerna samlar in pengar till vår verksamhet. Pengarna går till våra partnerorganisationer i södra Afrika och deras arbete med att bekämpa fattigdom, hiv och förtryck. Genom vår medlemsorganisation Södra Afrikaföreningen i Skåne (SAFRAN) har vi till exempel kunnat stödja den zimbabwiska organisationen Africa Book Development Organization (ABDO) som arbetar med bokleveranser till skolbibliotek ute på landsbygden.

Barbro och Staffan Gunnarsson från SAFRAN återser Antony Sungisayi från ABDO

Våra lokalgrupper

Vi har lokala Afrikagrupper i cirka tio städer i Sverige. Medlemmarna i lokalgrupperna arbetar självständigt som aktivister för att uppmärksamma de frågor som vi driver, informera om södra Afrika och samla in pengar. Våra lokalgrupper har engagerat sig i allt från att dela ut flygblad utanför Systembolaget för att uppmärksamma situationen för lantarbetare på sydafrikanska vingårdar, till att ordna insamlingsfester och kulturevent. Du hittar lokala Afrikagrupper i Falun, Linköping, Gävle, Göteborg,  Ådalen, Södertälje, Stockholm, Täby, Uppsala och Örebro. Välkommen! Läs mer om våra lokalgrupper.

Afrikagruppernas lokalgrupp i Uppsala på Reaggefestivalen.

Våra medlemmar

Vi har cirka 2400 medlemmar som stödjer vårt solidaritetsarbete att komma åt och förändra fattigdomens orsaker. Det är tack vare våra medlemmar som vår röst blir stark och som vi kan nå ut med vårt budskap. Många medlemmar är aktivister och är med i någon av våra lokalgrupper.  Som medlemsstyrd organisation har våra medlemmar möjlighet att vara med och påverka vårt framtida arbete genom att delta på vårt årsmöte. Ett medlemskap kostar 20 kronor i månaden. Det är en liten summa, men den betyder mycket för vårt arbete med att förändra fattigdomens orsaker från grunden. Läs mer på våran medlemssida.

Medlemmar i Afrikagrupperna spånar på nästa kampanj.

Röster från våra aktiva

 • Jag är aktivist i Afrikagrupperna för att jag tror att solidaritet är avgörande om vi vill nå förändring. Därför tror jag på att jobba från flera olika håll. Att påverka politiker och företag i Sverige och EU, samtidigt som vi stöttar gräsrotsrörelser och människors egna initiativ i södra Afrika är ett bra sätt. Men framförallt tror jag att vi kan bekämpa strukturer först när vi står tillsammans!

  Ylva Zetterlund
  Ylva ZetterlundGöteborg
 • Afrikagrupperna kombinerar lokalt engagemang och aktivism i Sverige med konkret arbete och erfarenhetsutbyte på plats i Afrika. Det gör mig till en stolt medlem av Afrikagrupperna.

  Nina Tranberg
  Nina TranbergStockholm
 • Det är viktigt med fortsatt och enträget arbete mot fattigdom och orättvisor. Därför är jag medlem i Afrikagrupperna.

  Monica Haglund
  Monica HaglundÖrebro