Valet i Angola

Den 23 augusti 2017 höll Angola val för att utse parlamentets sammansättning och välja statschef.
9 317 294 röstberättigade var registrerade inför detta val, men 63 372 annulleras på grund av dubbelregistrering. De politiska partierna MPLA, UNITA, CASA-CE, FNLA, PRS och APN deltog i valet. Valkommissionen i Angola meddelade att MPLA, det styrande partiet fick 61,1% av rösterna medan UNITA, det största oppositionspartiet fick 26,7%. CASA-CE fick 8.56 procent. Medan de andra parterna vann mindre än en procent vardera. Av de 220 platserna i parlamentet gick 150 till MPLA. Först meddelades att MPLA fått 64,4% och UNITA 24,4%, men detta reviderades i ett senare uttalande. De reviderade siffrorna kommer mest troligt inte förändras.

Stora delar av befolkningen på Angolas landsbygd känner av den ojämlika fördelningen av landets resurser.

Oppositionspartierna har kritiserat valprocessen och menar att man kan se valet som manipulerat eftersom oppositionen berövats tillgång till media. De menar även att oegentligheter inträffat under rösträkningen och har begärt omräkning av rösterna. Under upptakten av valet hävdade Human Rights Watch att förhållandena präglades av stränga restriktioner för yttrandefrihet och mötesfrihet. Ändå har valkommissionen och SADC-Missionen förklarat valet fritt och rättvist trots den breda kritiken av valet.
Kenyas högsta domstols beslut om att ogiltigförklara presidentvalet i Kenya har dock gett hopp för oppositionspartier i Angola och i andra länder på kontinenten och kan påverka valprocesser i länder som Moçambique, Sydafrika och Zimbabwe som kommer att ha val under de kommande två åren.

I över 40 år har MPLA haft makten att kontrollera de politiska och ekonomiska systemen i Angola samt haft tillgång till statliga resurser. José Eduardo dos Santos har varit Angolas president sedan 1979. Efter alla dessa år kommer Angola nu få en ny president, den tidigare försvarsministern, João Lourenço.
Kritiska röster börjar höras allt mer mot den orättvisa fördelning av resurser och manipulation av information som skapar en stor social skillnad i det angolanska samhället. Kritikerna av systemet tror att situationen i Angola kommer att förbli densamma, även med en ny president.
Enligt IMF kommer den ekonomiska tillväxten i Angola att vara 1,3% under 2017 efter stagnationen år 2016. Samtidigt har regeringen meddelat en tillväxt på 2,1% trots att inkomsten från oljesektorn inte är anmärkningsvärd.
Organisationen av oljeproducerande länder (OPEC) uppskattar att cirka 45% av Angolas BNP och cirka 95% av exporten är baserad på oljeproduktionen. Det har funnits ett retoriskt engagemang för ekonomisk diversifiering sen den ekonomiska krisen 2016 då Angola gick in i en djup lågkonjunktur. Men diversifiering av ekonomin har nedprioriterats för att fokusera på att stabilisera läget. 15 år efter inbördeskriget och med oljepriser som börjar stabiliseras ställer sig många frågan när Angolas politiker ska gå över från ekonomisk krishantering till utveckling.

Recommended Posts