“Every 8th hour a woman is killed in South Africa”

Mäns våld mot kvinnor är ett fenomen som finns världen över, inklusive Sydafrika. Detta uppmärksammades förra veckan runt om i landet genom protester som inledde “Womens month” här i Sydafrika. Att vara del av marschen här i kapstaden berörde mig, och den här texten beskriver mina upplevelser av dagen. Idag, 9 augusti är kvinnodagen här i Sydafrika och att dela med mig av de möten och upplevelser jag haft av kvinnors situation här, är mitt sätt att föra kampen vidare och uppvakta kvinnodagen, skriver Makda Tesfay som är praktikant hos vår partnerorganisation SPP i Kapstaden. 

For the text in english, please scroll. 
Idag protesterade jag. Jag protesterade omgiven av svarta, bruna, färgade och vita Sydafrikanska kvinnor. Kvinnor i olika åldrar. Kvinnor från olika bakgrunder. Alla starka, smarta och arga. Alla har känt patriarkatets förtryck och är trötta på det. “Nog är nog” ropade vi högt med våra knutna nävar i luften.

Trots att jag kände mig stärkt av systerskapet som omringade mig medan jag protesterade på gatorna i Kapstaden, kunde jag inte låta bli att även känna mig sorgsen av det faktum att det var vår gemensamma erfarenhet av förtryck som hade fört oss samman. Idag, den första Augusti inleds “Womens month” här i Sydafrika. Rörelsen #Totalshutdown organiserade därför en marsch för att uppmärksamma det utbredda våldet mot kvinnor, där en kvinna dödas var 8:e timme i Sydafrika. Så vi protesterade och krävde att våra berättelser och röster skulle höras; krävde rättvisa för dem som har blivit misshandlade, våldtagna och mördade. Inte bara i Sydafrika, men världens över. Uppfattningen om att kvinnors kroppar är till för att utnyttjas av män är inte ny, och finns inte bara i Sydafrika. Patriarkatet ser inga gränser, ingen ras, ingen social klass eller religion. Patriarkatet är universellt.

Eftersom protesten var separatistisk kvinnor och icke-binära, blev det även en möjlighet för deltagarna att läka. För oss att förenas och stärkas. Dagen var tillägnad oss. Då förövaren vid könsrelaterat våld ofta är en man så är det dock viktigt att även män blir en del av lösningen. Så, om ni inte kan protestera med oss bröder, vad kan ni göra? Så att unga tjejer inte behöver oroa sig över hur kort kjolen är, så att hon inte behöver oroa sig för att gå ensam hem, så hon inte blir utnyttjad.

  • Stöd Afrikagrupperna
  • Erkänn din makt som man i vårt patriarkala samhälle, och ifrågasätt din roll i det – hur manifesteras det i dina handlingar och tankar?
  • Stå upp mot våldtäktskulturen och skuldbeläggande av offer
  • Utbilda män i din omgivning – lär unga pojkar att respektera kvinnors kroppar
  • Sluta utnyttja kvinnor, barn och icke-binära och deras kroppar

Idag protesterade jag. Kampen kommer att fortsätta. Inte bara idag, inte bara under denna månad, men fram tills att kvinnors kroppar är säkra och tills alla kvinnor är fria.

#Totalshutdown #mybodynotyourcrimescene #womandla


ENGLISH

Today I marched. I marched surrounded by black, brown, coloured and white South African women. Women of all ages. Women of all backgrounds. Women of all shapes and forms. All of whom are strong, smart and angry. All of whom have felt the oppression of patriarchy, and are tired of it.  “Enough is enough” we shouted out loud with our fists held high.

As much as I felt strengthened by this feeling of sisterhood that surrounded me whilst taking on the streets of Cape Town, I couldn’t help but to also feel saddened by the fact that it was our common experience of oppression that had brought us together. Today, August 1st marks the first day of Women’s Month in South Africa. The movement #Totalshutdown therefore organized a march to highlight the widespread issue if gender violence, where a woman is killed every 8th hour in South Africa. And her only crime is being a woman. So we marched, demanding our stories and voices to be heard; demanding justice for those who have been abused, raped and murdered. Not only in South Africa, but all over the world. This notion of women’s bodys being available for the use of men is not a new one, and not tied to South African soil. This issue sees no borders, no boundaries,  no race, no social class nor religion. Patriarchy is universal.

As the march was for women and gender non-conforming people only, it also became an opportunity for women to heal. For us to unite and to be empowered. Today was by us sisters, with us and for us.  But since the perpetrator when speaking of gender violence often is male, men must also be part of the solution. So if you can’t march with us brothers, what can you do? So that young girls don’t have to worry about if she looks like she is “asking for it”? So she doesn’t have to worry about walking home alone in her own neighbourhood; and so she ultimately doesn’t get killed?

  1. Donate to Afrikagrupperna’s work for equality
  2. Recognize your power as a male in our patriarchal society, and question your role in it – how is it manifested in your actions and thoughts?
  3. Stand up against rape culture and victim blaming
  4. Educate your fellow brothers – Teach your young boys how to respect women and their bodies
  5. Stop abusing and intimidating women, children and gender non- conforming people

Today I marched. The march and struggle will continue. Not only today, not only throughout this month but until all women are safe and until all women are free.

#Totalshutdown #mybodynotyourcrimescene #womandla

Makda Tesfay, intern with Afrikagrupperna’s partner organisation SPP in Cape Town

Recommended Posts