Engagerade ungdomar lyfter livsviktiga ämnen

Varje måndag träffas grupper av engagerade skolungdomar på Afrikagruppernas partnerorganisation Amodefa. Ungdomarna kommer från olika stadsdelar i Maputo. Under måndagspassen går de igenom nya diskussionsämnen som ungdomarna sen tar upp på klassens timme i sina respektive skolor under den kommande veckan. Ämnena är kopplande till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det kan till exempel handla om tonårsgraviditeter, abort, hur man skyddar sig mot sjukdomar och hiv, vart man vänder sig för att få vård och råd. De går också igenom hur de olika ämnena kan tas upp, på vilket sätt de kan underlätta inkluderande diskussioner samt reflektioner från tidigare pass ute i skolorna. Amodefa jobbar med ungdomar i skolor där skolledningen vill samarbeta och har ingått partnerskap med Amodefa. En del av ungdomarna som deltar har varit aktiva i Amodefa flera år, andra har just börjat. Genom Amodefa har de lärt känna varandra och hittat nya vänner från andra skolor.

Maria Amélia, från Amodefas, håller i ett pass om barns rättigheter.

Under det här passet går Maria Amélia, som jobbar med ungdomsverksamheten på Amodefa, igenom barns rättigheter kopplat till barnens dag den 1 juni. Under hela juni görs aktiviteter som uppmärksammar barns rättigheter.
Mot slutet av passet gör Amodefas direktör Santos Simione ett inhopp om normkritik och identitet. Det blir en livlig diskussion om sexuell identitet. En deltagare tar upp ett synsätt som han stött på i skolorna, att homosexualitet är ett hot mot mänskligheten eftersom homosexuella inte kan reproducera sig. Santos svarar med frågor.

”Hur kommer det sig att vi anser det vara ett problem när homosexuella väljer att inte skaffa barn, men när heterosexuella väljer att inte skaffa barn är det ingen som bryr sig? Varför lägger vi oss i andras angelägenheter och blir upprörda när det gäller homosexuella medan vi lämnar heterosexuella ifred?” Andra ungdomar instämmer och tillägger, ”och förresten finns det många sätt för homosexuella att skaffa barn nu för tiden, så det behöver vi inte oroa oss för.”

Telma Elizita började engagera sig i Amodefas ungdomsprogram för fyra år sen när hon var 17 år gammal. Hon gillar att lära sig nya ämnen på Amodefa och hålla i pass ute i skolorna. Hon ser ett stort behov i de olika stadsdelarna. Om det fanns möjlighet borde Amodefa ingå partnerskap med fler skolor för att nå ut till fler.

”Det är väldigt viktiga ämnen som vi tar upp och fler borde få chansen att ta del av Amodefas program”, säger hon.

Telma tycker om att föra diskussioner som ifrågasätter normer.

Hon gillar att diskutera normer och att ifrågasätta fördomar om till exempel homosexualitet. Amodefa har gett henne verktyg att leda dessa diskussioner med sina jämnåriga klasskamrater på ett pedagogiskt sätt. Telma går sista året på gymnasiet. Hon är den enda från hennes stadsdel som är engagerad i Amodefa, men hon har fått många nya vänner genom Amodefa. En av dem är Angelina Langa, som började engagera sig i år. Hon gillar att hon genom Amodefa kan bidra till samhället på ett aktivt sätt. Angelina skriver dikter. Under passet läste hon med stor inlevelse upp en av hennes dikter som handlar om gatubarn. Den kommer hon läsa upp under olika aktiviteter kopplade till barnens månad. Amodefa uppmuntrar ungdomarnas egna initiativ och intressen vilket Angelina gillar även om det är lite pirrigt när man ska uppträda.

Recommended Posts