Det är återigen dags för Världens Barn!

Insamlingen till förmån för Världens Barn pågår varje dag året runt men når sin kulmen den 29 september till 7 oktober. Nu är det återigen dags och vi är taggade – och hoppas att du hänger på!

Vad är Världens Barn?

Världens Barn är en årlig kampanj som bedrivs av Radiohjälpen i samarbete med SVT, Sveriges Radio P4 och 14 ideella organisationer i Sverige. Utgångspunkten för kampanjen är att alla barn har rätt till trygghet, hälsa och skolgång. I år kommer SVT:s årliga TV-gala äga rum den 5 oktober. I Sveriges Radio P4s lokala kanaler kan du höra om olika engagemang, tävlingar och andra inslag. Mer än 50 olika projekt för att stärka barns rättigheter världen över får stöd via Världens barn.

Afrikagrupperna och Världens Barn

Afrikagruppernas partnerorganisation AMODEFA driver kliniker och arbetar med både mödravård och nutritionsprogram. AMODEFA bedriver också sexualundervisning, berättar för unga om rätten till den egna kroppen och driver ungdomsmottagningar som bland annat bidrar till att förebygga ofrivilliga tonårsgraviditeter. Genom att vara med i Världens Barn-kampanjen kan vi se till att barn i södra Afrika, och andra delar av världen, får det bättre!

Afrikagruppernas stöd till AMODEFA är kanske viktigare än någonsin sedan Donald Trump i början av förra året beslutade att återinföra policyn känd under The gag rule eller Mexico City Policy. Policyn innebär att amerikanskt bistånd inte längre får gå till organisationer som på något sätt arbetar med och för abort. AMODEFA tog beslutet att fortsätta stå upp för aborträtten och får därmed inte längre några biståndspengar från USA. För att kunna bedriva sin verksamhet i många år framöver behövs därmed resurser. Världens Barn gör skillnad för många barn och vuxna i Moçambique!

Läs mer:
Läs mer om de olika projekten: https://start.varldensbarn.se/projekt/.
Läs mer om Världens Barn: https://start.varldensbarn.se/om-varldens-barn/.

Recommended Posts