Krönika: Stötta unga kvinnor viktigt för folkhälsan

Idag deltar vår generalsekreterar Louise Lindfors i seminariet Världskriget om kvinnors kroppar. Maria Amélia från vår partnerorganisation belyser i denna krönika varför det är så viktigt att prata om!

“I många samhällen ses kvinnor som det svagare könet. De har inte samma rättigheter som män, framför allt inte när det gäller de sexuella och reproduktiva rättigheterna. Detta, tillsammans med brist på såväl familjeplanering och preventivmedel som kunskap, leder till tidiga graviditeter och därmed risk för unga kvinnors liv.

I Moçambique är preventivmedelsanvändningen låg samtidigt som andelen tidiga äktenskap och tidig graviditet är hög: 48 procent av kvinnorna gifter sig före 18 års ålder och 14 procent före 15 års ålder.

Det här försöker Amodefa ändra på genom omfattande sexualupplysning i både städer och på landsbygden, där våra aktivister förespråkar kvinnans sexuella och reproduktiva rättigheter. En av svårigheterna har varit att få män och religiösa ledare att erkänna och tillgodose kvinnors rätt till sina kroppar och sin sexualitet. I de patriarkala strukturerna kan kvinnor idag inte kräva av sin partner att kondom eller andra preventivmetoder används. Därför jobbar Amodefa med olika grupper, som föräldrar, religiösa ledare, lokala ledare, män, kvinnor och flickor i sina sexualundervisningsprogram.

Att stötta unga kvinnor och deras kamp för sina rättigheter är viktigt för hela folkets hälsa.”

Maria Amélia
Amodefa

Recommended Posts