Var i världen är det bäst att vara kvinna?

Förändring tar tid och vägen till en jämlik och jämställd värld är lång, men framsteg görs på många platser i världen. För några veckor sedan, inför årets internationella kvinnodag, listade The Independent de bästa ställena i världen att vara kvinna idag. En del punkter förvånar på ett glädjande sätt.

1. Bästa stället för att vara kvinna: Island
Island har den största jämställdheten mellan män och kvinnor, med hänsyn till politik, utbildning, sysselsättning och hälsoindikatorer. Det värsta stället är Jemen och det farligaste Afghanistan.

2. Bästa stället för att vara politiker: Rwanda
Rwanda är det enda landet där kvinnor är i majoritet i parlamentet. Kvinnor har 45 av 80 platser. Storbritannien kommer på 45e plats, bakom Pakistan och Förenade Arabemiraten. De värsta länderna, som Saudiarabien, Jemen, Qatar, Oman och Belize, har inga kvinnor alls i parlamenten.

3. Bästa stället för att vara mamma: Norge
Norge är det bästa stället i världen att vara mamma, med låga risker för mödradödlighet – en på 7600 – och professionell hjälp vid nästan alla förlossningar. Värst är Afghanistan, där en kvinna löper minst tvåhundra gånger större risk att dö under en förlossning än från bomber eller kulor.

5. Bästa stället för att vara statsöverhuvud: Sri Lanka
Kvinnor har lett Sri Lanka i 23 år. Dussintals länder, inklusive Spanien och Sverige, har aldrig haft ett kvinnligt stadsöverhuvud.

7. Bästa stället att vara chef (“top dog”): Thailand
Thailand har störst procentuell andel kvinnor på ledande befattningar (45 procent). Lägst har Japan, där 8 procent av ledande befattningar innehas av kvinnor.

10. Bästa stället för att vara journalist: Karibien
Karibien är den region i världen där kvinnor proportionellt sett rapporterar mest nyheter i TV, radio och tryckt media (45 procent). Den värsta regionen är Afrika, med 30 procent kvinnliga journalister. Europa landar på 35 procent.

11. Bästa stället för rätten att välja: Sverige
Sverige tillåter abort utan restriktioner upp till 18e graviditetsveckan och det finns inga medgivandekrav. I El Salvador, Filippinerna och Nicaragua är abort totalförbjudet.

12. Bästa stället för att delta i arbetskraften: Burundi
Burundi rankas som nummer ett för deltagande i arbetskraften och är det enda landet där kvinnors andel i arbetskraften (92 procent) är högre än för män (88 procent). Värst är det i Pakistan, där arbetskraften består av fyra gånger fler män än kvinnor.

14. Bästa stället för att gå på universitet: Qatar
I Qatar går det sex kvinnor på varje man i eftergymnasial utbildning. Frågan återstår om investeringen i utbildning även har lett till integrering av kvinnor i ekonomin. Värst är Tchad, där tre gånger fler män än kvinnor går på universitet.

Här kan du se hela 20-punktslistan.

Recommended Posts