All you need is love?

Alla hjärtans dag. En påhittad dag för att tjäna handelns kommersiella syften eller en härlig dag att sprida kärlek? Oavsett vad en tycker om alla hjärtans dag och allt vad den står för så kan det vara på sin plats att prata om kärlek.

Den heteronormativa kärleken får ta stor plats i det offentliga rummet i det svenska samhället. Men visas all sorts kärlek samma öppenhet och respekt? Nej. Det förväntas att alla ska bli attraherade av eller vilja ha sex med personer av det ”motsatta könet”. Förutom hur vi förväntas utöva vår sexualitet påverkar heteronormen vår identitet och våra livsval utifrån de förväntningar som finns på kvinnor och män. Följden blir att samhället osynliggör och alienerar dem som avviker från heteronormen såsom transpersoner, homo- och bisexuella samt icke-binära.

Normer kring sexualitet är starkt kopplade till värderingar om vad som anses kvinnligt och manligt. Föreställningar kring sexualitet och kön är djupt rotade men de går, som tur är, att förändra. Ett aktivt engagemang både på individ- och samhällsnivå behövs för att påverka dessa seglivade och begränsande normer. Det är också viktigt att komma ihåg att normer för vad som anses vara en ”naturlig” eller ”positiv” sexualitet ser olika ut i olika samhällen och inom olika grupper.

Det borde vara en självklarhet överallt att mänskliga rättigheter är universella och ska gälla alla oavsett sexuell läggning eller vem en älskar. Afrikagrupperna arbetar med frågor som rör sexualitet, jämställdhet och rättvisa. Där ingår självklart ett hbtq-perspektiv. Vår nyaste partnerorganisation Women’s Leadership Centre har under många år arbetat med unga lesbiska i Namibia och dokumenterat deras berättelser om kärlek, relationer och övergrepp.

I november förra året arrangerade Women’s Leadership Centre den namibiska lesbiska festivalen i Windhoek. Under en vecka fick unga lesbiska från hela landet möjlighet att hylla sin sexualitet, dela sina erfarenheter och formulera feministiska budskap genom workshops i kulturella uttryck såsom dans, musik, foto, drama och spoken word.

En av festivaldeltagarna är kvinnorättsaktivisten Florence Khaxas, som menar att detta verkligen är politiskt, lesbiska röster måste höras:

– Vilka budskap vill vi dela med oss av? Budskap som resiliens, stolthet, mod. Att ja, lesbiska finns här i Namibia och vi utmanar verkligen status quo när vi säger att våra liv spelar roll. I vissa samhällen vågar en inte komma ut och säga ’jag älskar en kvinna’.

Women’s Leadership Centres arbete handlar om movement building i Namibia, om feminism, kvinnor och lesbiska. Att stärka och föra fram kvinnors erfarenheter och perspektiv, om solidaritet. Som Dawn Cavanagh från Coalition of African Lesbians uttryckte det vid ett panelsamtal under festivalen:

– Det personliga är politiskt. Aktivism är läkande. Det handlar om egenmakt, att vägra vara ett offer. När du känt smaken av den makten och hittat andra i samma situation så kan vi tillsammans kräva våra rättigheter.

Idag vill Afrikagrupperna ta tillfället i akt och hylla kärleken. Alla människor ska få uttrycka sin sexualitet och älska den en vill!

Läs mer:
Om Afrikagruppernas arbete med SRHR och hiv.
Att vara HBTQ-person i Namibia

Text och foto: Anna Glover, temahandläggare SRHR och hiv på Afrikagrupperna

Recommended Posts