• Arbets och levnadsvillkor, Afrikagrupperna

Arbets- och levnadsvillkor

Tänk dig att du arbetar hårt, kanske på ett lantbruk elva timmar om dagen – och ändå inte har råd att ge dina barn bra mat? Rätten till en värdig försörjning är avgörande för att du, din familj och ditt samhälle ska fungera. Tätt knutet till dessa frågor är dem om hur vi konsumerar i olika delar av världen, och hur vi brukar vår jord och vårdar vårt klimat.

Vinets väg från druva till glas

-En granskning av Systembolagets hållbarhetsarbete.

Ömsom vin, ömsom vatten

-En uppföljning av Systembolagets hållbarhetsarbete

“De första fria valen 1994 var första gången någonsin som vi lantarbetare hade några rättigheter.

Då fick vi rösta, säger Sarah Claasen som arbetar på en gård nära Stellenbosch i Sydafrika.

Men på många gårdar lever vi under svåra förhållanden. Lagarna är bra men verkligheten är hård.”

Sarah Claasen

Stöd vårt arbete –  90 03 37 7

Lantarbetares arbetssituation

Arbetarna som producerar vinet du dricker från Chile, Argentina och Sydafrika lever ofta i fattigdom. Deras månadslön räcker inte till det mest basala såsom mat, skolavgifter, el och mediciner. Arbetsdagarna kan vara upp till 12 timmar långa, sex dagar i veckan utan tillgång till toaletter eller rent vatten. Kvinnliga arbetare får ofta bara säsongsanställning och trots lika arbete tjänar de mindre än männen. Läs mer

I Sydafrika tillhandahålls bostaden ofta av vingården i den fast anställde mannens namn. Mister mannen sitt arbete riskerar därför hela familjen att tvingas lämna sitt hem. Det förekommer också att säsongsanställda kvinnor blir avskedade om de blir gravida eller nekas möjlighet att komma tillbaka till arbetet efter att de fött barn. Ett annat problem är rasistiska attityder och trakasserier från arbetsgivarna.

Kampanjen Rättvis Vinhandel

Kampanjen ”Rättvis vinhandel” består av fackföreningar och organisationer i Sydafrika, Chile, Argentina och Sverige. Afrikagrupperna är en av de svenska organisationerna aktiva i kampanjen. Vi kräver att Systembolaget, svenska staten och svenska vinimportföretag tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter i hela produktionskedjan av vin.  Läs mer

Kampanjen kräver att Systembolaget tar ansvar för att vingårdsarbetarna betalar löner som går att leva på, och tar ansvar för att arbetsrätten respekteras för samtliga arbetare som är involverade i vinproduktionen, inklusive kvinnliga säsongsanställda och migrantarbetare hos underleverantörer och bemanningsföretag.

Ett första steg i ett bättre socialt arbete är att lyssna till och föra dialog med lantarbetares organisationer om vilka förbättringar de vill se. Lantarbetare bör bli centrala rådgivare i Systembolagets etiska arbete. Det bör även finnas en instans dit arbetare kan vända sig för att anmäla missförhållanden utan att riskera sina arbeten.

Kampanjen anser också att Systembolaget bör undersöka möjligheten att teckna ett globalt ramavtal med den fackliga internationalen IUF.
En viktig fråga för kampanjen är att de arbetar som producerar vinets värde tar del v vinsten i form av bättre löner och arbetsvillkor.

En studie som Afrikagrupperna lät genomföra 2012 visar att upp till 80 procent av värdet av storsäljande sydafrikanska lådvin stannar i Sverige genom skatter och moms, vingårdsarbetarens lön är mindre än 3 procent av värdet. Vi anser att den svenska staten därför har ett stort ansvar för att förbättra villkoren i vinproduktionen.

Genom kampanjen Rättvis Vinhandel vill vi:

• Uppmärksamma och skapa medvetenhet bland konsumenter om de orättvisa arbetsvillkoren för lantarbetare i vinbranschen, inklusive löner som går att leva på.

• Sätta press på Systembolaget och svenska vinimportörer att satsa de resurser som behövs för att garantera schysta arbetsvillkor i vinsektorn.

• Säkerhetsställa att lantarbetare och deras fackförbund involveras i Systembolagets etiska arbete.

Rätten till
levnadslön

Många arbetare jobbar svart vilket leder till att de inte har tillgång till sjukersättning, pension eller föräldraledighet. Det är även vanligt att lantarbetarna jobbar 2-3 månader per år och få ansluter sig därför till fackförbund. De som ansluter sig blir många gånger svartlistade och förföljs vilket får många att avstå från att organisera sig.Läs mer

Problem rörande mark och miljö

Ytterligare ett problem är att när vinindustrin expanderar trängs småjordbrukare och ursprungsfolk, i vissa områden bort från den mark de traditionellt brukat. Land grabbing som det kallas, är ett stort problem i till exempel Argentina där vinproduktionen även lett till vattenbrist för närliggande byar.

 

The (g)rape of South Africa – A call for solidarity

The (g)rape of South Africa – A call for solidarity är ett projekt av två studenter som gått kursen “Leadership for a sustainable world” på Röda Korsets folkhögskola i Sverige.

Campaña Vino Justo [Ethical Wine Trade Campaign]

Lantarbetare från Chile, Argentina och Sydafrika träffades i Kapstaden för att diskutera sin situation och vägen framåt. Möt några av dem i Leandro Marinos intervjufilm.

Fredagsmys med Sven Sommelier!

Är du intresserad av frågor som rör arbets- och levnadsvillkor, försörjning, miljö och klimat?

Bra! Du är inte ensam!

Människors arbets-och levnadsvillkor är nära knutna till vår globala överlevnad på planeten. Därför är det lätt att se hur det vi gör i Sverige påverkar människor på andra sidan jorden och tvärtom.
Kontakta gärna Afrikagrupperna för att få tips på aktiviteter eller lokalgrupper nära dig.

Lotta Comé
Temaansvarig Levnads- och arbetsvillkor, Afrikagrupperna