Ljusglimtar från året som gick

Vi har precis gått in i ett nytt år, men vi vill passa på att påminna om några av ljusglimtarna från förra året.  Trots att det civila samhället har en allt viktigare roll i världen krymper utrymmet för civilsamhället att verka i många länder, detta gör att vi vill påminna om några av de viktiga saker som åstadkommits under 2017!

I februari var vi många som sprang för frihet under #springförfrihet. Omkring 20 svenskar sprang/gick Sahara Marathon mellan västsahariska flyktingläger i västra Algeriet i februari som ett sätt att lyfta den av omvärlden bortglömda konflikten i Västsahara och sätta tryck på såväl Sverige som FN och EU för att nå en lösning. Samtidigt visade 164 personer sin solidaritet med Västsaharas folk och sprang på olika ställen runt om i Sverige. Delegationen på plats i de västsahariska flyktinglägren fick också möjlighet att träffa olika västsahariska ungdomsorganisationer som skickade med följande budskap till samtliga skandinaviska solidaritetsorganisationer: Gå samman och arbeta för Västsaharas frihet och skapa plattformar i FN och EU, så vi kan göra våra röster hörda!

I slutet av februari röstade angolanska parlamentet igenom en ny brottsbalk som ersätter den gällande från 1886 och det koloniala styret. Den nya lagen ålägger fängelsestraff för frivilligt avbruten graviditet, utom i de fall av graviditeter som äventyrar moderns eller fostrets hälsa och liv samt graviditeter till följd av våldtäkt. Så såg även den tidigare lagen ut, men nu finns ett lagförslag om att ta bort undantagen och kriminalisera abort helt. Kritiska röster har hörts från oppositionen, men det gemensamma yttrandet från parlamentet anser att förslaget beaktar de värderingar och principer som finns i Angolas konstitution. En åsikt som inte får medhåll av kvinnorörelser och civilsamhällesorganisationer i Angola.

Vi står inför en lag som strider mot grundlagen, skrev kvinnorörelsen Ondjango Feminista på sin hemsida. Reaktionerna mot det nya totalförbudet mot abort mobiliserade hundratals människor i Luanda vilket är rekord. Vi hoppas att detta motstånd och denna kamp för kvinnors rättigheter fortsätter att växa såväl  i Angola som i resten av världen, något som fortsatt under året i och med #metoo som blossade upp under hösten.

Som Martin Luther King JR sa, Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Och därför är det så viktigt att vi stöttar varandra och visar solidaritet. Kvinnors kamp för rätten till sina kroppar och jämställdhet i Angola betyder lika mycket för dem som vår kamp för rätten till våra kroppar och jämställdhet här i Sverige.

Under årets första halva kunde vår partnerorganisation Amodefa i Moçambique undervisa 118 517 ungdomar och unga vuxna i sexualkunskap. Detta lyckades de åstadkomma via omfattande sexualundervisning i skolor. De kunde även under årets först halva tillhandahålla service till 40 420 personer som lever med hiv. Vad som lagt sig som en skugga över Amodefa är gag-rule , vilket gjort att de under hösten tvingats stänga åtta av sina kliniker och antalet människor de kan jobba för minskar. Detta gör att stödet till dem är viktigare än någonsin!

Under samma tid kunde en annan partnerorganisation från Mocambique, UNDE, fortsätta med sin sexualundervisning för unga. Under årets första sex månader hann de träffa och undervisa 4 904 ungdomar och unga vuxna. En av de aktiva i UNDE är Haidaty , som bland annat var med i ett klipp i Go kväll i samband med Världens Barn.

I juli kunde vår partnerorganisation GAPWUZ i Zimbabwe förhandla fram en höjd minimilön för lantarbetare. GAPWUZ är en fackförening i Zimbabwe som fokuserar på arbetare inom jordbrukssektorn i landet. Flera politiska, sociala och ekonomiska utmaningar har försvårat situationen för lantarbetarna i landet. Många upplever idag en otrygg arbetssituation, alltför låg ersättning och kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter. Lantarbetarna beräknas tillhöra en av de mest utsatta grupperna i samhället och många lever ur hand i mun och just därför mottas en höjd minimilön med glädje. Det visar även att GAPWUZ behövs, och att deras arbete gör skillnad.

I september 2015 skrev vi om Föreningen Kitakafikile i Lombe, Malanjeprovinsen i Angola, som fick ett mikrolån av vår partnerorganisation ADRA på 6000 USD. De kunde med hjälp av det stödet utöka sina odlingar med 15 hektar. Idag har de 19 hektar totalt och lyckats skörda det de planterat. Nu har de även fått 200 fruktträdsplantor – apelsin och mandarin – som de satt i jorden. De har även fått 10 getter som de ska föröka för att kunna dela mellan sig.

De har med vår partnerorganisation ADRAs teknikers hjälp delat upp odlingarna i olika områden där de experimenterar/undersöker med olika avstånd mellan kassavaplantorna för att se hur de växer bäst. De jobbar även med hur man kan undvika ohyra och skadedjur, för att kunna få ut allt mer av sin odlingsmark.

I november kunde vår partnerorganisation groundWork tillsammans med andra miljöorganisationer lyckas stoppa utbyggnaden av ytterligare en kolgruva då miljöaspekter och miljökonsekvensbedömningar inte hade genomförts. groundWork är en sydafrikansk miljöorganisation som verkar för klimaträttvisa och utveckling med solidaritet som grund. Organisationen arbetar för personer som påverkas av miljöförstöringar samt stödjer människors och lokala föreningars kamp för sina rättigheter. Utöver att stoppa kolgruvan, har deras dokumentär ”The bliss of ignorance” blivit prisbelönad på Johannesburgs filmfestival. Läs gärna mer om vad groundWork har åstadkommit under året på deras webbsida.

Du ser filmen på deras Youtube!

Detta hände i Sverige

I maj genomförde vi första delen av turnén Who has the right to land? med Flaida Macheze från vår partnerorganisation UNAC. Fokus var på landgrabbing och fallet Green Resources i Mocambique.

I juni kom de två ledarna för den sydafrikanska CSAAWU (The Commercial Stevedoring Agricultural and Allied Workers Union) till Norden. De ledde hösten 2016 en 14 veckor lång strejk på Robertson Winery för grundläggande fackliga rättigheter och en lön som går att leva på. I Norge mottog de det prestigefyllda norska Arthur Svensson-priset för sin envisa kamp för rättvisa arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar. I Sverige träffade de Kampanjen Rättvis vinhandel, Livsmedelsarbetarförbundet och fackföreningen Unionen på Systembolaget och planer för fortsatt internationell kamp och solidaritet dryftades. Länge leve lantarbetares kamp för rättvisa och en lön som går att leva på!

Under oktober genomförde vi andra delen av turnén Who has the right to land? där våra partnerorganisationer Justiça Ambiental, Livaningo och UNAC tillsammans med bönder från områden drabbade av landgrabbing av det norska trädplantageföretaget Green Resources. Turnén gick till Oslo, Göteborg, Stockholm och Uppsala. Den moçambikiska delegationen hade möten med Green Resources och dess långivare NORFUND, träffade svenska och norska riksdagsledamöter och forskare och deltog på flera utåtriktade seminarier.

I början av november genomförde vi tillsammans med nätverket Makten över maten, Matsuveränitetsveckan. En av aktiviteterna under veckan var ett fullsatt seminarium med fokus på markrättigheter.

I november kunde vi se en framgång för fackliga rättigheter i vinindustrin som ett resultat av arbetet från bland andra #Rättvisvinhandel och årets solidaritetsprisvinnare . Systembolaget och fackförbundet Unionen har nu förbundit sig att samarbeta med den internationella livsmedelsarbetarfederationen (IUF). Detta innebär att Systembolaget förbundit sig att verka för rätten till organisering och att missförhållanden ska åtgärdas på vingårdar vars produkter säljs på Systembolaget. Regeringen skärper kraven på Systembolaget vilket innebär att hänsyn till hållbarhetsfrågor skrivs in i bolagets nya avtal med staten. Enligt de nya reglerna ska Systembolagets varor produceras i enlighet med internationella principer och riktlinjer, såsom arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, klimat- och miljöpåverkan, affärsetik och korruptionsbekämpning.

Skiften i politiken
Andra viktiga händelser under året har varit att Angola fått en ny president efter 38 år, Robert Mugabe har avsatts i Zimbabwe , gag-rule har lagt sin skugga över flera av våra organisationer , det är en ekonomisk kris i Mocambique , det har varit interna strider inom ANC som har lett till att de röstat fram Cyril Ramaphosa till ny ledare och Namibia producerade en satirisk kortfilm efter att Donald Trump tog presidentposten i USA.

Så kan du stödja vårt arbete:
För att vi och våra partnerorganisationer ska kunna fortsätta vårt arbete så behöver vi ditt stöd. Din gåva till Afrikagrupperna bidrar så att vi tillsammans kan göra skillnad. För att stödja arbetet kan du:
Bli Afrikapartner
Ge en gåva
Ge bort en gåva
Se över andra sätt som just du kan bidra!

Bild: Haidaty Adamo Bacar längst till höger i bild med några av sina kollegor på UNDE.

Recommended Posts